தற்போதைய செய்திகள்


வல்லாரை சாகுபடி

மருந்துச்செடி வகைகளில் வல்லாரை முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது.இதன் தாயகம் இந்தியா, சீனா, இந்தோனேஷியா, மடகாஸ்கர் மற ...

அரைக்கீரை சாகுபடி

அரைக்கீரை யானது தண்டுக் கீரை இனத்தைச் சார்ந்த கீரை வகைகளில் ஒன்றாகும். இக்கீரை குத்துச் செடியாகப் படரும் தன் ...

பாலக்கீரை சாகுபடி

பாலக்கீரை ஒரு கீரை வகையைச் சேர்ந்த மூலிகைச்செடியாகும்.இக்கீரையின் தாயகம் ஐரோப்பாவாகும்.பின் வட ஆப்ரிக்கா, ஆ ...

தண்டுக்கீரை சாகுபடி

தண்டுக்கீரையின் இலைகள், தண்டுகள் ஆகிய அனைத்துப் பகுதிகளும் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செழிப்பான பகுத ...

பொன்னாங்கண்ணி சாகுபடி

பொன்னாங்கண்ணி கீரையானது, இந்தியா முழுவதும் காணப்படும் படர்பூண்டு வகையைச் சார்ந்தது.

எதிர் அடுக்குகளில் ...

காசினி கீரை சாகுபடி

குளிர்ச்சியான  மலைப்பிரதேசங்களில் அதிகளவில் பயிரிடப்படும் பயிர் காசினிக்கீரை. இது இரு ஆண்டு தாவரம் . முதலா ...

வெந்தயக்கீரை சாகுபடி

வெந்தயக்கீரை வெந்தயத்தின் மூலம் பயிரிடப்படுகிறது.

இது மூன்று மாதங்களில் பூத்துக், காய்த்துப் பலன் தந்து ...

புதினா கீரை சாகுபடி

புதினா வருடம் முழுவதும் அறுவடை செய்யகூடிய பயிர்களுள் ஒன்றாகும். இதற்கு பட்டம் எதுவும் கிடையாது.

நிலத்தை ந ...