எண்ணெய் வித்துக்கள்

கடுகு சாகுபடி

டலை எண்ணையை விட வட இந்தியர்களால் அதிகம் பயன் படுத்தப்படுவது கடுகு எண்ணெய். கடுகு பெரும்பாலும் வட மாநிலங ...

சூரியகாந்தி சாகுபடி

சூரியகாந்தி மத்திய அமெரிக்க நாடுகளை தாயகமாக கொண்ட தாவரமாகும். இவை மிகப்பெரிய பூங்கொத்தை உடையவை.

சூரிய ...

ஆமணக்கு சாகுபடி

ஆமணக்குச் செடிகள் பொதுவாக கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதிகளவில் காணப்படுகிறது.இந்தியாவில் அனைத்து இடங ...

எள் சாகுபடி

பின்னர் சீனா, தென்கிழக்கு ஆசியா, அமெரிக்கா, கனடா, நெதர்லேண்டு, துரிக்கி, பர்மா, சூடான், மெக்சிகோ, நைஜீரியா, வெ ...

நிலக்கடலை சாகுபடி

வேர்க்கடலை, கச்சான் என்று பொதுவாய் அழைக்கப்படும் நிலக்கடலை, மக்களால் விரும்பி உண்ணப்படும் கொட்டைகளைத் த ...தற்போதைய செய்திகள்Could not connect to MySQL