மேலாண்மை செய்திகள்

துளசி செடியை பராமரிப்பதற்கான சில டிப்ஸ்…

துளசி செடிக்கு நேரடியான சூரிய வெளிச்சம் ஆகாது. எனவே துளசிச் செடியை சூரிய வெப்பம் நேரடியாக படும் இடத்தில் ...

தென்னை மரங்களைத் தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

தென்னை மரங்களைத் தாக்கும் பூச்சிகளில் சிவப்பு கூண்வண்டு மற்றும் காண்டாமிருகவண்டு ஆகியவை தென்னை மரங்களி ...

சில மண் வகைகளும் அவற்றுக்கு ஏற்ற பல மரங்களும்..

வண்டல் மண்: தேக்கு ,மூங்கில் ,வேம்பு , கருவேல் ,சவுண்டல் ,புளி களர்மண்: குடை வேல் ,வேம்பு ,புளி ,பூவரசு , வாகை

...

சாகுபடி செய்த வெட்டிவேரை எப்போது அறுவடை செய்யணும்

செடியை வேர் அறுபடாமல் பிடுங்கி எடுத்து, மேலே உள்ள பச்சை செடியை நீக்கிவிட்டு, வேரை மட்டும் மண் போக அலசி, உலர ...

மஞ்சள் பயிரில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பராமரிப்பு முறைகள் .

நடவு செய்த ஒரு வாரத்தில் களைகள் முளைக்கத் தொடங்கிவிடும். இவற்றை அகற்றிவிட சுரண்டுகளை செய்ய வேண்டும். 15 நாட ...

புல் தரை அமைத்து கோடைகாலப் பாராமரிப்பது எப்படி?

வீடுகள், தோட்டங்கள், பூங்காக்கள் போன்றவற்றில் நம் கண்களுக்கு விருந்து அளிப்பது அங்கு பச்சைப்பசேல் எனப் ப ...

இஞ்சி சாகுபடியின்போது எவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும்

இஞ்சி சாகுபடியில் நிலத்தின் வளம்/நலம் பேணுவது மிக முக்கிய செயலாகும். நிலத்தில் அங்ககப் பொருட்களின் அளவு க ...

வாழை சாகுபடியில் ஊட்டத்துக்கு இதுவே போதும்

வாழை சாகுபடியில் ஊட்டத்துக்கு ஜீவாமிர்தமே போதும்.. நடவு செய்து ஒரு மாதம் கழித்து, ஏக்கருக்கு 200 லிட்டர் தண் ...தற்போதைய செய்திகள்Could not connect to MySQL