கால்நடை

கோமாரி நோய் வராமல் தடுப்பது எப்படி?

கால்நடைகளில் கோமாரி நோயை கால், வாய் காணை நோய், குளம்பு வாத நோய் என்றும் சொல்வதுண்டு. மாடு, ஆடு, பன்றி என குளம ...

கோழிக்குஞ்சுகள் வளர்ப்பு முறைகள்…

8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வீடுகளில் நாட்டுக் கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளது. ஆனால் இன் ...

கோழிகளுக்கு செலவில்லாத, சிறந்த தீவனமாகப் பயன்படும் கரையான்களை தயாரிக்கும் வழிமுறை!

கரையானின் தீமைகள் குறித்தே அறிந்த பலருக்கு கரையான் தீவனமாகப் பயன்படும் என்றால் ஆச்சரியமாகத்தானே இருக்க ...

தேன் உருவாவது எப்படி?

தேனீக்கள் உடலில் இருந்து வெளியாகும் மெழுகு மூலம் பல்வேறு அறைகளை உருவாக்கி அடையை விரிவாக்கி கொண்டே செல்ல ...

சினை ஆடுகளுக்கானத் தீவன மேலாண்மை தகவல்!

கர்ப்ப காலம் என்பது, மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கால்நடைகளுக்கும் கூடுதல் கவனம் செலுத்திப் பராமரிக்க வேண்ட ...

அம்மை நோயில் இருந்து கோழிகளை காக்க கையாள வேண்டிய முறைகள்

கோழி அம்மை நோய் பாதித்த கோழிகளில் முதலில் சிறு சிறு அம்மை கொப்புளங்கள் கண்கொண்டை நாசிபகுதி செவி மடல் போன் ...

கிடா ஆடுகளை தேர்வு செய்வதுதான் ரொம்ப நல்லது

கிடா ஆடுகள் தேர்வு செய்தல் கிடாக்கள் நல்ல உடல் அமைப்பும் வலுவும் பெற்றிருக்கும். நாம் தெரிவு செய்யும் கிட ...

ஆடுகளுக்கான இனச்சேர்க்கை காலம் மற்றும் பெட்டை ஆடுகள் கருவூட்டம் குறித்த அலசல்..

ஆடுகள் பொதுவாக சூட்டிற்கு வரும் போது அவைகளிடம் கீழ்க்காணும் அறிகுறிகள் தென்படும். வாலை அடிக்கடி ஆட்டுதல ...

Could not connect to MySQL