கால்நடை

வெள்ளாடுகளுக்கும், செம்மறியாடுகளுக்கும் அப்படி என்ன வேறுபாடுகள் இருக்கு?

வெள்ளாடுகளுக்கும் செம்மறியாடுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் வெள்ளாடுகள் நீண்ட கால்களுடனும், மெலிந்த உடலுட ...

மாடுகளுக்கு சினையை எப்படி உறுதி செய்வது?

ஆசனவாயினுள் கையை செலுத்தி கருப்பையைப் பரிசோதனை செய்து உறுதி செய்தல்;ரத்தத்தில் அல்லது பாலில் உள்ள கணநீர ...

கால்நடைகளுக்கு ஏற்ற இனப்பெருக்க கால பராமரிப்பு!

கறவை மாடுகளின் சினைப் பருவ அறிகுறிகள், கருவூட்டல், கருத்தரித்தல் மற்றும் கன்றுகள் பற்றிய முழு விபரம் கூர் ...

வெள்ளாடுகளுக்கு இந்த மாதிரியான தீவனங்களை கொடுத்தும் அவற்றிற்கு தேவையான சத்துகளை கிடைக்க செய்யலாம்..

நெல் அறுவடைக்குப்பின், தமிழ் நாட்டின் பல மாவட்டங்களிலும், உளுந்து விதைக்கப்படுகின்றது. பல இடங்களில் , உளு ...

வெள்ளாடு இனவிருத்தியில் எத்தனை வகைகள் இருக்கு?

வெள்ளாடு இனவிருத்தியில் உள் இனச்சேர்க்கை மற்றும் வெளி இனச்சேர்க்கை என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு.

உள் இனச ...

வெள்ளாடுகளுக்கு தீவனமாக பயன்படும் சில மொச்சையினப் பயிர்கள்

வெள்ளாடுகளை அதிகளவில் வளர்க்கும்போது மரத்தழைகள், புற்கள் மட்டுமின்றி மொச்சையினப் பயிர்களை வளர்த்தும் த ...

இளம் ஆட்டுக் குட்டிகளுக்கான தீவனப் பராமரிப்பை இப்படிதான் மேற்கொள்ளணும்

இளங்குட்டிகளுக்கு ஒரு மாதத்திலிருந்து 3 மாத வயதிலேயே தீவனமளிக்கத் தொடங்கி விட வேண்டும்.

** இளங்குட்டிகள ...

கால்நடைகளின் ஊட்டசத்து பற்றாக்குறையை போக்க தீவன மரங்கள் உதவும்

கால்நடைகளிருந்து முழுமையான பலனை பெற வேண்டுமென்றால், அவற்றுக்கு சரிவிகித முறையில் தீவனம் இடவேண்டும்.

எ ...தற்போதைய செய்திகள்Could not connect to MySQL