கால்நடை

சிறந்த பால் உற்பத்தி கொண்ட ஆடுகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ?

தலை சற்று பெரியதாக, அகலமான மூக்கும், வாயும் கொண்டதாக இருக்கவேண்டும். ஆட்டின் முகத்தில் பெண்மைத் தோற்றம் ந ...

கறவை மாடுகளில் அதிக பால் உற்பத்தி- பராமரிப்பு முறைகள்!

கறவை மாடுகளுக்குத் தீவனம் மிக மிக இன்றியமையாதது. நிறை பசுந்தீவனமும், அவை சாப்பிடும் அளவுக்கு உலர் தீவனம் ...

செம்மறி ஆடுகளுக்கு இன விருத்தி மற்றும் இனப்பெருக்க கால தீவன மேலாண்மை

பெட்டை ஆடுகளுக்கான கொட்டகை அமைக்கும் முறை இனவிருத்திக்கு தேவையான பெட்டை ஆடுகளை பராமரிக்க இந்த கொட்டகை ப ...

கால்நடைத் தீவனப் பற்றாக்குறையைப் போக்கும் நேப்பியர் புல்

கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பசுந்தீவன பற்றாக்குறையைச் சமாளிப்பதற்காக, விவசாயிகள் நேப்பியர் புல் சாகுபடியை ...

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் தடுக்கும் வழிகள்

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் மற்றும் அதைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதோ.

நாட்டுக் ...

ஆடுகளைத் தாக்கும் குடற்புழு நோய்க்கு இயற்கை மூலிகைகள் மூலம் தீர்வு!

நமக்கு எப்பொழுதும் இலாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் தான் கால்நடை வளர்ப்புத் தொழில். இந்தத் தொழிலில் சிறந்து வி ...

முயல் வளர்ப்பு முறைகள்

அங்கோரா முயல்கள், உரோமத்தின் தரத்திற்காக வளர்க்கப்படுகிறது. அங்கோரா முயல்களில் நிறைய வகைகள் உள்ளன. முயலி ...

BH - 18 தீவனப்புல் சாகுபடி.

கறவை மாட்டு பண்ணைகள் எப்போது இந்தியாவில் தோன்ற ஆரம்பித்தனவோ, அது முதல் இந்த புல் கரனை சாகுபடி அத்தியாவசிய ...தற்போதைய செய்திகள்Could not connect to MySQL