கால்நடை

வெள்ளாடுகளுக்கு தீவனமாக பயன்படும் சில மொச்சையினப் பயிர்கள்

வெள்ளாடுகளை அதிகளவில் வளர்க்கும்போது மரத்தழைகள், புற்கள் மட்டுமின்றி மொச்சையினப் பயிர்களை வளர்த்தும் த ...

இளம் ஆட்டுக் குட்டிகளுக்கான தீவனப் பராமரிப்பை இப்படிதான் மேற்கொள்ளணும்

இளங்குட்டிகளுக்கு ஒரு மாதத்திலிருந்து 3 மாத வயதிலேயே தீவனமளிக்கத் தொடங்கி விட வேண்டும்.

** இளங்குட்டிகள ...

கால்நடைகளின் ஊட்டசத்து பற்றாக்குறையை போக்க தீவன மரங்கள் உதவும்

கால்நடைகளிருந்து முழுமையான பலனை பெற வேண்டுமென்றால், அவற்றுக்கு சரிவிகித முறையில் தீவனம் இடவேண்டும்.

எ ...

சிறந்த பால் உற்பத்தி கொண்ட ஆடுகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ?

தலை சற்று பெரியதாக, அகலமான மூக்கும், வாயும் கொண்டதாக இருக்கவேண்டும். ஆட்டின் முகத்தில் பெண்மைத் தோற்றம் ந ...

கறவை மாடுகளில் அதிக பால் உற்பத்தி- பராமரிப்பு முறைகள்!

கறவை மாடுகளுக்குத் தீவனம் மிக மிக இன்றியமையாதது. நிறை பசுந்தீவனமும், அவை சாப்பிடும் அளவுக்கு உலர் தீவனம் ...

செம்மறி ஆடுகளுக்கு இன விருத்தி மற்றும் இனப்பெருக்க கால தீவன மேலாண்மை

பெட்டை ஆடுகளுக்கான கொட்டகை அமைக்கும் முறை இனவிருத்திக்கு தேவையான பெட்டை ஆடுகளை பராமரிக்க இந்த கொட்டகை ப ...

கால்நடைத் தீவனப் பற்றாக்குறையைப் போக்கும் நேப்பியர் புல்

கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் பசுந்தீவன பற்றாக்குறையைச் சமாளிப்பதற்காக, விவசாயிகள் நேப்பியர் புல் சாகுபடியை ...

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் தடுக்கும் வழிகள்

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் மற்றும் அதைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதோ.

நாட்டுக் ...தற்போதைய செய்திகள்