கால்நடை

வெள்ளாடுகளுக்கு உகந்த புற்களை நீங்களே வளர்த்து தீவனமாக அளிக்கலாம்…

வெள்ளாடுகளுக்கு உகந்த புற்கள் வெள்ளாடுகளை அதிக அளவில் வளர்க்கும்போது மரத்தழைகள் மட்டுமின்றிப் புற்களை ...

நாட்டுக்கோழி இனங்கள் !!

மாடுகள், வெள்ளாடுகள், செம்மறி ஆடுகளை போலவே நாட்டுக்கோழிகளிலும் பவ்வேறு இனங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 7 வகை ...

மலை மாடுகள் !!

நம் முன்னோர்கள் பழங்காலத்தில் காடுகளில் இயற்கையாக மேய்ந்து, திரிந்து இனப்பெருக்கம் செய்து, தன்னிச்சையாய ...

கறவை மாடுகளுக்கு ஏற்படும் குளம்பு அழுகல் நோய்..!

குளம்பு அழுகல் நோய், மாடுகளின் குளம்பு பகுதியில் ஏற்படும் ஒரு தொற்று நோய் எனலாம். இந்நோய் பலவகையான நுண்ணு ...

செம்மறி ஆடுகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க தீவனங்கள் அவசியம் தேவை. ஏன்?…

செம்மறி ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு மொத்த செரிமான சத்துக்களின் தேவை பருவமடைந்த ஆட்டைவிட அதிகமாகும். அதுபோல, சி ...

சினை மாடுகளை எப்படியெல்லாம் பாத்துக்கனும்? இதை வாசிச்சுப் பாருங்க.

சினை மாடுகளுக்கு கருவில் வளர்கின்ற கன்றின் வளர்ச்சிக்காக ஏழுமாத சினை முதல் உடல் பராமரிப்பும் பால் கொடுத ...

செலவைக் குறைக்க உதவும் தீவன பயிர் சாகுபடி- விதை நேர்த்தி முறைகள்!

கால்நடை பராமரிப்பில் 70 சதவீத செலவு தீவனத்திற்கு மட்டுமே போகிறது. எனவே, தீவன பயிர்களை விவசாயிகள் தங்கள் நில ...

குளிர்கால மாட்டுக்கொட்டகை பராமரிப்பு

கால்நடை வளர்ப்பில் முக்கியமானது எதுவென்றால், நோய்களில் இருந்து அவற்றைப் பாதுகாப்பதுதான். இதற்கு கொட்டகை ...தற்போதைய செய்திகள்Could not connect to MySQL