கால்நடை

மாடுகளில் பெரியம்மை நோய் - இயற்கை மருந்து மூலம் குணமாக்கலாம்!

மாடுகளைத் தாக்கும் மிக முக்கியமான நோய்களில் ஒன்றாக விளங்குவது பெரியம்மை (LUMPY SKIN DISEASE). இதனால் மிகவும் மோசமான ந ...

சினை நிற்காமல் போன கால்நடைகள்! சினை நிற்க இயற்கை மருத்துவம்!

இன்றைக்கு இருக்கும் அவசர உலகத்துல மாடு சினை நிற்கவில்லை என்றால், உடனே விற்க போயிடுகிறோம். அது என்ன செய்யு ...

இளங்கன்றுகளில் அதிக இறப்பை ஏற்படுத்தும் கழிச்சல் நோய்

 

கறவை மாடு வளர்ப்பில் மிக முக்கிய நிலை வகிப்பது கன்றுகள் பராமரிப்பாகும். குறிப்பாக கன்றுகள் பிறந்த ...

ஆடுகளில் செரிமானக் கோளாறு ஓர் பார்வை

நம் நாட்டில். கிராமப் பகுதியில் வாழும் மக்கள் தங்களது மாமிசத் தேவைக்காகவும் மற்றும் வருமானத்தை பெருக்கி ...

அதிக புரதச்சத்துள்ள கால்நடைத்தீவனப்பயிர் தட்டைப்பயறு கோ 9

கால்நடை வளர்ப்பில் மொத்தச் செலவினத்தில் தீவனச் செலவு 55-60 விழுக்காடு ஆகும். எனவே,பொருளாதார ரீதியான பண்ணையத ...

ஆடுகளைத் தாக்கும் துள்ளுமாரி நோய்

செம்மறியாடுகள் மற்றும் வெள்ளாடுகளைத் தாக்கும் மிக முக்கியமான, அதிக பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் கொடிய ...

செம்மறியாடுகளைத் தாக்கும் நீலநாக்கு நோய்

செம்மறியாடுகளைத் தாக்கும் மிக முக்கியமான மற்றும் மிகுந்த பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் நச்சுயுரி நோய்க ...

விவசாயம்(மாடுகளுக்கு உலர்புல் தயாரிக்க எளிதான வழிமுறைகள்..

கால்நடைகளுக்கு தீவனம் என்பது இன்றியமையாதது எனலாம். அப்படிப்பட்ட தீவனங்களை கால்நடைகள் விரும்பும் எடுத்த ...



தற்போதைய செய்திகள்



Could not connect to MySQL