கால்நடை

கால்நடைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தீவனம்!

மேலூர்: அதிக பால்தரும் கறவை மாடுகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தீவனப்பயிராக, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழ ...

கறவை மாடுகளைத் தாக்கும் மடி நோயை தடுப்பது எப்படி?

கிருஷ்ணகிரி: கறவை மாடுகளைத் தாக்கும் நோய்களில் முக்கியமானது மடி நோய். கறவை மாட்டின் பால் மடியில் உள்ள பால ...

லாபம் தரும் திலேப்பியா மீன் வளர்ப்பு

நாமக்கல்: ஒருங்கிணைந்த பண்ணைத் திட்டத்தில் ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பில் திலேப்பியா மீன் வளர்ப்பதால், 6 மாதங்களில ...

நோயை போக்கும் தினை

தானியங்கள் உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தினை அளிக்கின்றன. அரிசி, கோதுமை, வரகு, கம்பு, சாமை போன்ற தானியங்களை ...

கால்நடைகளுக்கு ஒரு எளிய தீவனம்

அசோலா – கால்நடைகளுக்கு குறிப்பாக கறவை மாடுகளுக்கு ஒரு எளிய தீவனமாக உள்ளது. ஏனெனில் இதனை சுலபமாக வளர்க்க ...

பால் உற்பத்திக்கு தடையாகும் மடிவீக்க நோய்

கறவை மாடுகளை விவசாயிகள் வளர்ப்பது பால் உற்பத்திக்காகத்தான். மடி இல்லையேல் மாடு இல்லை என்பர். பால் உற்பத்த ...

மழைக்காலங்களில் செம்மறி ஆடுகளில் உண்டாகும் புழுப்புண் நோய்கள்

ஆடுகள் பல்வேறு வகையான நோய்களால் தாக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் மழைக்காலங்களில் உண்டாகும் புழுப்புண்கள், முக ...

தீவனச் செலவுகளை குறைப்பது எப்படி

கால்நடை வளர்ப்பு வேளாண்மையுடன் இணைந்த உப தொழிலாக உள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் பசுக்களை வளர்ப்பதிலும் ஆர்வம் க ...தற்போதைய செய்திகள்