மரங்கள்

தென்னை மரம்

Amin July 14, 2019

செம்பொறை மண், வண்டல் மண் ஆகிய மண் வகைகள் உகந்தவை. ஆழமான (அதாவது 1.5 மீ ஆழத்திற்கு குறைவின்றி) வடிகால் வசதியுடன் கூ ...

பாக்கு சாகுபடி

Admin August 10, 2017

மண் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை  பாக்கு மரத்தைப் பொதுவாக எல்லா வகையான 
மண் வகைகளிலும் சாகுபடி செய்யலாம். மண் ந ...

சவுக்கு மரம் சாகுபடி முறை

Admin August 10, 2017

இன்றைய காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் அதிகம் சிரமப்படாமலும், அதேசமயம் கூடுதல் லாபம் ஈட்டித் தரும் பயிர்களையே சாகு ...

தேக்கு மரம் சாகுபடு முறை மற்றும் பயன்கள் தேக்கு மரம் சாகுபடி

Admin August 10, 2017

இம்மரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ உயரம் வரையிலுள்ள நிலப்பகுதியல் நன்கு வளரும். ஆண்டு மழையளவு 750 மி.மீ முதல் 2500 ...

பனைமரம் சாகுபடி முறைகள்

Admin August 10, 2017

பனைமரம் புல்லினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரப்பேரினமாகும். பனைகள் பொதுவாகப் பயிரிடப்படுவதில்லை, இயற்கையாக தானாகவ ...

வரும் 23, 24 தேதிகளில் கறவை மாடு வளர்ப்புப் பயிற்சி
தேனீக்கள் வளர்ப்பு பயிற்சி
நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு..! 
வரும் 21ல் நாட்டுக் கோழிவளா்ப்பு பயிற்சி முகாம்

இயற்கை உரம்
கால்நடை
செய்திகள்
வேளாண்மை
வீட்டுத்தோட்டம்