பனைமரம் சாகுபடி முறைகள்

பனைமரம் புல்லினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரப்பேரினமாகும். பனைகள் பொதுவாகப் பயிரிடப்படுவதில்லை, இய

தென்னை மரம்

செம்பொறை மண், வண்டல் மண் ஆகிய மண் வகைகள் உகந்தவை. ஆழமான (அதாவது 1.5 மீ ஆழத்திற்கு குறைவின்றி) வடிகா

பாக்கு சாகுபடி

மண் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை  பாக்கு மரத்தைப் பொதுவாக எல்லா வகையான 
மண் வகைகளிலும் சாகுபடி

சவுக்கு மரம் சாகுபடி முறை

இன்றைய காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் அதிகம் சிரமப்படாமலும், அதேசமயம் கூடுதல் லாபம் ஈட்டித் தரும் ப

தேக்கு மரம் சாகுபடு முறை மற்றும் பயன்கள் தேக்கு மரம் சாகுபடி

இம்மரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ உயரம் வரையிலுள்ள நிலப்பகுதியல் நன்கு வளரும். ஆண்டு மழையளவு