கீரைகள்

கீரைகள்

பாலக்கீரை சாகுபடி

பாலக்கீரை ஒரு கீரை வகையைச் சேர்ந்த மூலிகைச்செடியாகும்.இக்கீரையின் தாயகம் ஐரோப்பாவாகும்.பின்

தண்டுக்கீரை சாகுபடி

தண்டுக்கீரையின் இலைகள், தண்டுகள் ஆகிய அனைத்துப் பகுதிகளும் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொன்னாங்கண்ணி சாகுபடி

பொன்னாங்கண்ணி கீரையானது, இந்தியா முழுவதும் காணப்படும் படர்பூண்டு வகையைச் சார்ந்தது.

எதிர்

காசினி கீரை சாகுபடி

குளிர்ச்சியான  மலைப்பிரதேசங்களில் அதிகளவில் பயிரிடப்படும் பயிர் காசினிக்கீரை. இது இரு ஆண்ட

வெந்தயக்கீரை சாகுபடி

வெந்தயக்கீரை வெந்தயத்தின் மூலம் பயிரிடப்படுகிறது.

இது மூன்று மாதங்களில் பூத்துக், காய்த்த

புதினா கீரை சாகுபடி

புதினா வருடம் முழுவதும் அறுவடை செய்யகூடிய பயிர்களுள் ஒன்றாகும். இதற்கு பட்டம் எதுவும் கிடையாத

கறிவேப்பிலை சாகுபடி

தென் இந்திய உணவு வகைகளின் மணமூட்ட பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான வாசனைப் பயிர் கறிவேப்பிலையாக