கீரைகள்

Admin    3 months ago    1156

பாலக்கீரை ஒரு கீரை வகையைச் சேர்ந்த மூலிகைச்செடியாகும்.இக்கீரையின் தாயக


Admin    3 months ago    1178

தண்டுக்கீரையின் இலைகள், தண்டுகள் ஆகிய அனைத்துப் பகுதிகளும் உணவாகப் பயன்Admin    3 months ago    1289

குளிர்ச்சியான  மலைப்பிரதேசங்களில் அதிகளவில் பயிரிடப்படும் பயிர் காசிAdmin    3 months ago    1573

புதினா வருடம் முழுவதும் அறுவடை செய்யகூடிய பயிர்களுள் ஒன்றாகும். இதற்கு


Admin    3 months ago    1261

தென் இந்திய உணவு வகைகளின் மணமூட்ட பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான வாசனைப்