பூக்கள்

பூக்கள்

சம்பங்கி சாகுபடி முறைகள்

சம்பங்கி சாகுபடி செய்ய.. களர் மண்ணைத் தவிர்த்து வடிகால் வசதியுள்ள அனைத்து மண் வகைகளும் ஏற்றவை.

ரோஜா சாகுபடி

உரிய ஆலோசனைகளுடன் நேர்த்தியான முறையில் எட்வர்ட் ரோஜா, ஆந்திர சிவப்பு ரோஜா ஆகியவற்றை சாகுபடி ச

செம்பருத்தி பூ சாகுபடி முறைகள்

செம்பருத்திக்கு செவ்வரத்தை, செம்பரத்தை என்று வேறு பெயர்களும் உண்டு. இது தென்கொரியா மற்றும் மல