காய்கறிகள்


Admin    3 months ago    2203

தக்காளி ஒரு வெப்ப மண்டலப் பயிர். அமெரிக்காவிலுள்ள பெரு என்ற நாட்டில் இந்Admin    3 months ago    1490

கொடிப்பயிரில் புடலை சிறப்பிடம் வகிக்கிறது. வணிக ரீதியாகவும், வீட்டுத் த
Admin    3 months ago    1804

கொடி வகையைச் சேர்ந்த பாகற்காய் வெப்பப்பிரதேச காயாகும். பாகற்காயானது கொம