மேலாண்மை செய்திகள்

மேலாண்மை செய்திகள்

நிலக்கடலை சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற

பட்டுக்கோட்டை: நிலக்கடலை சாகுபடியில் அதிக மகசூல் பெற அதற்குரிய தொழில்நுட்பங்களை கையாள வேண்டு

எள் பயிர்

எள் பயிரானது எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் பாரம்பரியமான ஒன்றாகும். எ

புதிய தென்னை கன்றுகளை உருவாக்குதல்

நல்ல மகசூல் தரக்கூடிய தென்னை மரங்களை தாய் தென்னைமரம் என்கிறோம். இந்த தாய் தென்னை மரங்களை தோட்ட

இஞ்சி சாகுபடி

இஞ்சி கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1500 மீட்டர் உயரம் வரையுள்ள வெப்ப மற்றும் ஈரப்பதமுள்ள உஷ்ண மண

பருத்தி சாகுபடியில் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்

நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடுகள் பருத்தி பயிரின் வளர்ச்சிக்கு பேரூட்டச் சத்துக்களான தழை, மண் மற்

குடைமிளகாய் சாகுபடி

சாகுபடி முறை நாற்றங்காலுக்கு 50 சதவீத நிழல்வலை போதுமானது. ஒரு மீட்டர் அகலம் மற்றும் போதுமான நீள

உளுந்து சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

விதையின் அளவுடி 9, கோ 5, வம்பன் 1, வம்பன்2, டிஎம்வி 1 ஆகிய ரகங்களை தேர்வு செய்தால் 20 கிலோ விதை போதுமானத