மேலாண்மை செய்திகள்

Admin    2 years ago    8375
ஏழைகளின் ஆப்பிள் நாட்டின் மொத்த பரப்பளவில் கொய்யா 2.5 லட்சம் ஹெக்டேர் சா

Admin    2 years ago    6561

பயிர் சுழற்சி முறையில் பயிரிடுவதற்கான பயிர்த்தேர்வு முறைபயிறு வகைகள் ப


Admin    2 years ago    5770

மணில்காரா அக்ரஸ் என்பது இதன் தாவரவியல் பெயர். இது சப்போட்டேசியோ குடும்ப


Admin    2 years ago    3866

கொத்தமல்லி இலைகள் மற்றும் விதைகள், வாசனைப் பொருளாகவும் மருந்துப் பொருளா


Admin    2 years ago    5982

புதினா வருடம் முழுவதும் அறுவடை செய்யகூடிய பயிர்களுள் ஒன்றாகும். இதற்கு


Admin    2 years ago    4146

இரகங்கள் : கற்பூரகொடி, கள்ளர்கொடி, ரெவெசி, கற்பூரி,எஸ்.ஜி.எம் 1, எஸ்.ஜி.எம் (


Admin    2 years ago    116

மக்கா சோளம் கால்நடை தீவனமாகவும், சமையல் எண்ணெய் எடுப்பதற்காகவும் பயன்பட