கால்நடை

இளங்கன்றுகளில் அதிக இறப்பை ஏற்படுத்தும் கழிச்சல் நோய்

 

கறவை மாடு வளர்ப்பில் மிக முக்கிய நிலை வகிப்பது கன்றுகள் பராமரிப்பாகும். குறிப்பாக கன்று

ஆடுகளில் செரிமானக் கோளாறு ஓர் பார்வை

நம் நாட்டில். கிராமப் பகுதியில் வாழும் மக்கள் தங்களது மாமிசத் தேவைக்காகவும் மற்றும் வருமானத்த

அதிக புரதச்சத்துள்ள கால்நடைத்தீவனப்பயிர் தட்டைப்பயறு கோ 9

கால்நடை வளர்ப்பில் மொத்தச் செலவினத்தில் தீவனச் செலவு 55-60 விழுக்காடு ஆகும். எனவே,பொருளாதார ரீதிய

ஆடுகளைத் தாக்கும் துள்ளுமாரி நோய்

செம்மறியாடுகள் மற்றும் வெள்ளாடுகளைத் தாக்கும் மிக முக்கியமான, அதிக பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்

செம்மறியாடுகளைத் தாக்கும் நீலநாக்கு நோய்

செம்மறியாடுகளைத் தாக்கும் மிக முக்கியமான மற்றும் மிகுந்த பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் நச்ச

விவசாயம்(மாடுகளுக்கு உலர்புல் தயாரிக்க எளிதான வழிமுறைகள்..

கால்நடைகளுக்கு தீவனம் என்பது இன்றியமையாதது எனலாம். அப்படிப்பட்ட தீவனங்களை கால்நடைகள் விரும்

சீமை வாத்து வளர்ப்பு !!

பொதுவாக விவசாயிகள் மட்டுமின்றி அனைவரும் கால்நடை வளர்ப்பில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுவார்கள். தற்