கால்நடை

கால்நடை

மழைக்காலத்தில்: கால்நடை பாதுகாப்பு முறைகள்

தஞ்சாவூர்: பல்வேறு நோய்த் தாக்குதல்களால் கால்நடைகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதால், மழைக்கால

கால்நடைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தீவனம்!

மேலூர்: அதிக பால்தரும் கறவை மாடுகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தீவனப்பயிராக, தமிழ்நாடு வேளாண்மை

கறவை மாடுகளைத் தாக்கும் மடி நோயை தடுப்பது எப்படி?

கிருஷ்ணகிரி: கறவை மாடுகளைத் தாக்கும் நோய்களில் முக்கியமானது மடி நோய். கறவை மாட்டின் பால் மடியி

லாபம் தரும் திலேப்பியா மீன் வளர்ப்பு

நாமக்கல்: ஒருங்கிணைந்த பண்ணைத் திட்டத்தில் ஒரு ஹெக்டேர் பரப்பில் திலேப்பியா மீன் வளர்ப்பதால்,

நோயை போக்கும் தினை

தானியங்கள் உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தினை அளிக்கின்றன. அரிசி, கோதுமை, வரகு, கம்பு, சாமை போன்ற

கால்நடைகளுக்கு ஒரு எளிய தீவனம்

அசோலா – கால்நடைகளுக்கு குறிப்பாக கறவை மாடுகளுக்கு ஒரு எளிய தீவனமாக உள்ளது. ஏனெனில் இதனை சுலபம

பால் உற்பத்திக்கு தடையாகும் மடிவீக்க நோய்

கறவை மாடுகளை விவசாயிகள் வளர்ப்பது பால் உற்பத்திக்காகத்தான். மடி இல்லையேல் மாடு இல்லை என்பர். ப