கால்நடை

கால்நடை

மழைக்காலங்களில் செம்மறி ஆடுகளில் உண்டாகும் புழுப்புண் நோய்கள்

ஆடுகள் பல்வேறு வகையான நோய்களால் தாக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் மழைக்காலங்களில் உண்டாகும் புழுப்

தீவனச் செலவுகளை குறைப்பது எப்படி

கால்நடை வளர்ப்பு வேளாண்மையுடன் இணைந்த உப தொழிலாக உள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் பசுக்களை வளர்ப்பதில

ஆட்டுப்பண்ணையில் அதிக லாபம் பெற பசுந்தீவனங்கள்

பசுந்தீவனம் ஆடுகளுக்கு பசுந்தீவனம் மற்றும் கலப்பு தீவனம் கொடுப்பதை விட பசுந்தீவனம் அளிப்பதா

தேனீ வளர்ப்பு

விவசாயிகள், கூடுதல் வருமானத்திற்கு, விவசாயம் சார்ந்த தேனீ வளர்ப்பை, கையாளலாம்.தேனீ’க்கள், மலர

இந்த மூன்று வகை செம்மறியாட்டு இனங்களைப் பற்றி கேள்விப்பட்டதுண்டா?

சென்னை சிவப்பு இவ்வினம் தமிழ்நாட்டின் சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை ம

வளம் தரும் வாத்து

வாத்து வளர்ப்பில் கிராமப்புற விவசாயிகள் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். மொத்த கோழியினங்களின

காடை வளர்ப்பின் லாபம்

இந்தியாவில் பரவலாக வளர்க்கப்படும், அதிகம் பறக்க இயலாத தரைப்பறவை என்றால் அது ‘ஜப்பானிய காடை&rsqu