கால்நடை

கால்நடை

தீவனச் செலவுகளை குறைப்பது எப்படி

கால்நடை வளர்ப்பு வேளாண்மையுடன் இணைந்த உப தொழிலாக உள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் பசுக்களை வளர்ப்பதில

காடை வளர்ப்பு

காடை வளர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாகிக் கொண்டு வருகின்றது. காடைகள் பெரும்பாலும் இறைச்சிக்கா

தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய யோசனைகள்

தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் வழிமுறைகள்கால்நடைகள் விவசாயிகளின் சமூக அந்தஸ்தையும், வாழ்க

ஆடுகளில் நோய் பராமரிப்பு

ஆண்டுக்கு 4 முறை தடுப்பூசிகள் கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி அளிக்க வேண்டும்.மார்ச் ஏப்ரல்

செம்மறி ஆட்டைத் தாக்கும் நோய்கள்

கோமாரி நோய் அறிகுறிகள்நாக்கு, மடி மற்றும் குளம்புகளுக்கிடையில் கொப்புளமும் புண்ணும் காணப்பட

செம்மறியாடு பராமரிப்பு முறைகள்

சரியான பராமரிப்புடன் சினை ஆடுகளை வளர்த்தால், ஈனும் குட்டிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதோடு அவற்ற

செம்மறியாட்டு இனங்கள்

செம்மறியாடுகளை முக்கியமாக அவை தரும் பயன்களின் அடிப்படையில் ‘இறைச்சியின ஆடுகள்’ எனவும், ‘