கால்நடை

கால்நடை

ஊறுகாய் புல் தயாரிப்பு

பசுந்தீவனங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் காலங்களில்( மழைக் காலங்கள் ) தேவைக்கு போக மீதம் இருப்பவற்றை

குதிரை மசால்

குதிரை மசால் (மெடிக்காகோ சைட்டைவா) :
‘தீவனங்களின் அரசி’ என்று அழைக்கப்படுகின்ற இதில் 20 சதவ

நீர்ப்பாசனத்திற்கு ஏற்ற பயறு வகைத் தீவனப்பயிர்கள்

நீர்ப்பாசனத்திற்கு ஏற்ற பயறு வகைத் தீவனப்பயிர்கள் :
பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்திக்கு புரத

கீழக்கரிசல் செம்மறியாடுகளின் சிறப்புத் தன்மை என்ன?

கீழக்கரிசல் செம்மறியாடுகளின் சிறப்புத் தன்மை என்ன? எந்தப் பகுதியில் வளர்க்கலாம் திருநெல்வே

பசுந்தீவன உற்பத்தி

பசுந்தீவனத்தை உற்பத்தி செய்தால் கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் செலவை கணிசமாக குறைக்கலாம். நன்

அசோலா

 அசோலா நீர் நிலைகளில் மிதவைத் தாவரமாக வளரும் பெரணி வகையினைச் சார்ந்தது. இது நெற்பயிருக