width:1200px height:628px மேலாண்மை செய்திகள்

கோகோ பயிர்களை தாக்கும் நோய்களும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் வழிகளும்
கோகோவின் இளங்காய்கள் சுருங்கியும், உருமாறியும் காணப்படுவது இதன் அறிகுறி. பிஞ்சுகளின் பளபளப்புத் தன்மையை முதலில் இழக்கும், பின்பு சுருங்கும்,.இது எதனால் உருவாயிற்று என்பதை அறிந்து மருந்தளித்தல் அவசியம்.

 சொறி நோய்

இந்த நோய் முதன்மைத்தண்டு மற்றும் விசிறிக் கிளைகளில் பாதிப்பை உருவாக்கும். இதைக் துவக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்து, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சிறிதளவு செதுக்கி எடுத்துவிட்டு ஆக்ஸிகுளோரைடு பசையைத் தடவ வேண்டும்.

  மரக்கரி காய் அழுகல் நோய்

ஆண்டு முழுவதும் இந்த நோயின் தாக்குதல் இருந்தாலும் கோடைக் காலங்களில் அதிக பாதிப்பு ஏற்படும். காய்களின் எல்லா வளர்ச்சி நிலைகளிலும் எளிதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அடர் பழுப்பு நிறத்தில் துவங்கி கருமை நிறப் புள்ளிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

 
தற்போதைய செய்திகள்