மூலிகைப் பயிர்கள்

சர்க்கரை கொல்லி பயிரிடும் முறை

சர்க்கரை கொல்லி யானது சர்க்கரைக்கு எதிரான ஒரு முக்கிய மூலிகையாகும். இவை இனிப்பு உண்ண வேண்டும் என்ற உணர்வை ...

மரிக்கொழுந்து பயிரிடும் முறை

தவனம் என்றழைக்கப்படும் மரிக்கொழுந்து ஒரு நறுமணத் தாவரமாகும்.இச்செடிகள் இவற்றின் மணமுள்ள இலைகளுக்காகவு ...

கீழாநெல்லி மூலிகை பயிரிடும் முறை

கீழாநெல்லி ஒரு மருத்துவ குணமுடைய செடியாகும். செடி முழுவதும் மருத்துவப் பயன்பாடு உடையதாகும்.

இது வெப்ப ...

துளசி பயிரிடும் முறை

துளசி என்பது ஒரு மூலிகைச் செடியாகும். மூலிகைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் துளசியின் தாயகம் இந்தியா. அதன் ...

திருநீற்றுப் பச்சிலை பயிரிடும்

திருநீற்றுப் பச்சிலை, தெற்கு ஆசியாவை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட மூலிகையாகும்.தற்போது பிரான்ஸ், இந்தோனேஷியா, மொர ...

திப்பிலி பயிரிடும் முறை

திப்பிலி எனும் பல பருவத்தாவரமானது பைபிரேசியே (Piperaceae) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பூக்கும் கொடி ஆகும்.

இது ஒ ...

சோற்று கற்றாழை சாகுபடி..

சோற்று கற்றாழை பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் பேரினமாகும். கற்றாழை லில்லியேசி தாவரக் குடும்பத்தைச் ச ...Site For Sale Contact : 9894832938