கீரைகள்

தானியக்கீரை சாகுபடி

தானியக்கீரை அமெரிக்காவை தாயகமாகக் கொண்டது. பின்னர் ஆசியாவில் முக்கியமாக இந்தியாவில் முதல் முதன்முதலா ...

சிறுகீரை சாகுபடி

சிறுகீரை இந்தியாவில் தோட்டங்களிலோ, வீட்டுத் தோட்டங்களிலோ பயிர் செய்யப்படும் கீரை வகைகளில் இக்கீரையும் ஒ ...

புளிச்சக்கீரை சாகுபடி

புளிச்சக்கீரையில் வெள்ளைப்பூ புளிச்சை மற்றும் சிவப்புபூ புளிச்சை என இரு வகை உள்ளது.சிவப்புபூ புளிச்சைகீ ...

மணத்தக்காளி சாகுபடி

பலராலும் விரும்பிச் சாப்பிடப்படும் கீரை வகைகளில் இம்மூலிகையும் ஒன்று. வெப்ப மண்டல நாடுகளில் மிகுதியாகக் ...

முளைக்கீரை சாகுபடி

மத்திய கிழக்கை பூர்வீகமாகக் கொண்ட இந்தக் கீரை இன்று உலகின் பல பாகங்களிலும் பயிரிடப்படுகிறது.முளைக்கீரைய ...

வல்லாரை சாகுபடி

மருந்துச்செடி வகைகளில் வல்லாரை முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது.இதன் தாயகம் இந்தியா, சீனா, இந்தோனேஷியா, மடகாஸ்கர ...

அரைக்கீரை சாகுபடி

அரைக்கீரை யானது தண்டுக் கீரை இனத்தைச் சார்ந்த கீரை வகைகளில் ஒன்றாகும். இக்கீரை குத்துச் செடியாகப் படரும் ...

பாலக்கீரை சாகுபடி

பாலக்கீரை ஒரு கீரை வகையைச் சேர்ந்த மூலிகைச்செடியாகும்.இக்கீரையின் தாயகம் ஐரோப்பாவாகும்.பின் வட ஆப்ரிக்க ...தற்போதைய செய்திகள்