விவசாயம்

காய்க்காத கொய்யா மரமும் கொத்து கொத்தாய் காய்க்க ..!

அனைவரது வீட்டிலும் வளர்க்கக்கூடிய மரங்களில் முக்கியமா ...

வாத்து வளர்ப்பிற்க்கான தொழில்நுட்பங்கள்

இன்று வாத்து இறைச்சி மற்றும் முட்டை  ...

கருவேப்பிலை செடி வேகமாக வளர என்ன செய்ய வேண்டும்

மீன் அமிலம் தொடர்ந்து தெளிப்பது மூலமாக பெரிய மற்றும் கரும்பச்சை நிறமான இலைகள் பெறலாம். வளர்ச்சி ஊக்கிகளை ...

லேசர் கருவி மூலம் நிலத்தை சமப்படுத்துதல் தொழில்நுட்பம்

நிலத்தை நன்கு சமப்படுத்த முடியாத காரணத்தால் முறையற்ற நீர் விநியோகம் மற்றும் மண்ணின் சீரற்ற ஈரப்பதம் கார ...

செடி அவரை க்கு இயற்கை உரம்!

செடி அவரை மற்றும் கொடி அவரை என இருவகைப் படுகிறது. செடி அவரை பூ கொட்டும் பாதிப்பு அதிகம் காணப்படும். அதற்கு ...

மழைக்காலத்தில் பயிர்களைத் தாக்கும் நோய்களிலிந்து பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்

மழைக்காலத்தில் பயிர்களில் தோன்றும் பல்வேறு வகையான நோய்களான வாடல், வேரழுகல் மற்றும் தண்டழுகல் நோய்க்காரண ...

தக்காளி தோட்டத்தில் இலைகள் இதுபோல் உள்ளது. இதற்கு தீர்வு என்ன?

இது வெள்ளை ஈக்களால் பரவப்படும் இலை சுருள் வைரஸ் நோயாகும். இந்நோயின் அறிகுறிகள் : இலை ஓரங்கள் மேல் நோக்கி சு ...

நிலக்கடலையில் அதிக மகசூல் பெறலாம்

நிலம் தயாரித்தல் : மணற்பாங்கான வண்டல், செம்மண் மற்றும் கருவண்டல் நிலங்கள் ஏற்றவை. சட்டிக் கலப்பையைப் பயன் ...Site For Sale Contact : 9894832938