இயற்கை உரம்

அமிர்தகரைசல் தயாரிக்கும் முறை

அமிர்த கரைசலை பொதுவாக நிலவள ஊக்கி என்று அழைப்பார்கள்.தயாரிக்கும் முறை

தேவையான பொருட்கள் :

நா ...

பஞ்சகவ்யா தயாரிக்கும் முறை

பஞ்சகாவ்யத்தை இயற்கை முறையில் எளிதாக வீட்டில் கிடைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு, நாமே தயார் செய்யக்கூடிய ஒர ...

மக்கிய உரம் தயாரிக்கும் முறை..!

விவசாயத்தில் லாபம் அடைவதற்கு உரங்களுக்கு செலவிடும் அளவை குறைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும். உரங்களை எவ்வித செல ...

வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம் உரம்

வீட்டில் சேரும் எல்லாக் குப்பை-கழிவுகளையும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் இட்டு, குப்பைத் தொட்டியில் போட்டுவிடு ...

ஜீவாமிர்தம் இயற்கையான நுண்ணுயிர் கலவை

ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிப்பது?தேவையான பொருட்கள்:நாட்டு பசுஞ்சாணம்-10 கிலோ, (அல்லது நாட்டு பசுஞ்சாணம் 5 கிலோ + ...தற்போதைய செய்திகள்