வீட்டுத்தோட்டம்

ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையில் வீட்டுத் தோட்டம் அமைக்க டிப்ஸ்!

மண் இல்லாமல் நீரை மட்டுமே கொண்டு விவசாயம் செய்யும் முறை தான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ். இந்த முறையில் வீட்டுத் தோட்ட ...

மாடித்தோட்டத்தில் வெண்டை...!

வெண்டை ஒரு குறுகிய கால காய்கறி பயிர் ஆகும். செடி நடவு செய்த 40-வது நாள் முதல் வெண்டையை அறுவடை செய்யலாம். இதை ம ...

மாடியையே ஒருங்கிணைந்த பண்ணை தோட்டமாக மாற்றலாம்?..

நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் தான் விவசாயிகள் என்பதில்லை. வீட்டு மாடியில் கூட தோட்டம் அமைத்து விவசாயம் செய்யல ...

இயற்கை உரம் வீட்டுத்தோட்டத்திற்கான உரங்கள்..!

புறக்கடைத் தோட்டத்தில் செடிகள் நடுவதற்கு முன்பாக, மண்கலவையை உருவாக்க வேண்டும். நல்ல வளமான மண், தென்னைநார் ...

வீட்டுத்தோட்டம் அமைக்கும் முறை

வளர்க்கப்போகும் செடியின் அளவுக்குத் தகுந்த தொட்டிகளையோ, பைகளையோ தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவற்றி ...தற்போதைய செய்திகள்