கால்நடை

வேலி மசால்

கால்நடைகளுக்குத் தீவனமாக புல்வகை தீவனப் பயிர்களைக் கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பயறு வகை தீவனப் பயிர்களைய ...

பசுந்தீவனச் சோளம் கோ.எப்.எஸ். - 31 சாகுபடி முறை

பசுந்தீவனச் சோளம் கோ.எப்.எஸ். - 31 சாகுபடி முறை பசுந்தீவனச் சோளம் :நல்ல சத்துள்ள, தரமான பசுந்தீவனங்கள் போதிய அ ...

லாபகரமான வெள்ளாடு வளர்ப்பு

லாபகரமான வெள்ளாடு வளர்ப்புக்கு ஆடுகளை தேர்வு செய்யும் முறை :கிடா ஆடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் :
கிடாக்கள் ...

செவ்வாடு

செவ்வாடு... கண்டுகொள்ளப்படாத ஆட்டினம் - அங்கீகாரம் வாங்கித் தந்த ஆராய்ச்சியாளர்!
ஆடு, மாடு போன்றவற்றை அவ ...

ஊறுகாய் புல் தயாரிப்பு

பசுந்தீவனங்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் காலங்களில்( மழைக் காலங்கள் ) தேவைக்கு போக மீதம் இருப்பவற்றை பதப்படுத்த ...

குதிரை மசால்

குதிரை மசால் (மெடிக்காகோ சைட்டைவா) :
‘தீவனங்களின் அரசி’ என்று அழைக்கப்படுகின்ற இதில் 20 சதவீதம் புரதச் ...

நீர்ப்பாசனத்திற்கு ஏற்ற பயறு வகைத் தீவனப்பயிர்கள்

நீர்ப்பாசனத்திற்கு ஏற்ற பயறு வகைத் தீவனப்பயிர்கள் :
பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்திக்கு புரதச் சத்து அதி ...

கீழக்கரிசல் செம்மறியாடுகளின் சிறப்புத் தன்மை என்ன?

கீழக்கரிசல் செம்மறியாடுகளின் சிறப்புத் தன்மை என்ன? எந்தப் பகுதியில் வளர்க்கலாம் திருநெல்வேலி கால்நடை ...தற்போதைய செய்திகள்