கால்நடை

சினை ஆடுகளுக்கானத் தீவன மேலாண்மை தகவல்!

கர்ப்ப காலம் என்பது, மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கால்நடைகளுக்கும் கூடுதல் கவனம் செலுத்திப் பராமரிக்க வேண்ட ...

அம்மை நோயில் இருந்து கோழிகளை காக்க கையாள வேண்டிய முறைகள்

கோழி அம்மை நோய் பாதித்த கோழிகளில் முதலில் சிறு சிறு அம்மை கொப்புளங்கள் கண்கொண்டை நாசிபகுதி செவி மடல் போன் ...

கிடா ஆடுகளை தேர்வு செய்வதுதான் ரொம்ப நல்லது

கிடா ஆடுகள் தேர்வு செய்தல் கிடாக்கள் நல்ல உடல் அமைப்பும் வலுவும் பெற்றிருக்கும். நாம் தெரிவு செய்யும் கிட ...

ஆடுகளுக்கான இனச்சேர்க்கை காலம் மற்றும் பெட்டை ஆடுகள் கருவூட்டம் குறித்த அலசல்..

ஆடுகள் பொதுவாக சூட்டிற்கு வரும் போது அவைகளிடம் கீழ்க்காணும் அறிகுறிகள் தென்படும். வாலை அடிக்கடி ஆட்டுதல ...

வெள்ளாடுகளுக்கும், செம்மறியாடுகளுக்கும் அப்படி என்ன வேறுபாடுகள் இருக்கு?

வெள்ளாடுகளுக்கும் செம்மறியாடுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் வெள்ளாடுகள் நீண்ட கால்களுடனும், மெலிந்த உடலுட ...

மாடுகளுக்கு சினையை எப்படி உறுதி செய்வது?

ஆசனவாயினுள் கையை செலுத்தி கருப்பையைப் பரிசோதனை செய்து உறுதி செய்தல்;ரத்தத்தில் அல்லது பாலில் உள்ள கணநீர ...

கால்நடைகளுக்கு ஏற்ற இனப்பெருக்க கால பராமரிப்பு!

கறவை மாடுகளின் சினைப் பருவ அறிகுறிகள், கருவூட்டல், கருத்தரித்தல் மற்றும் கன்றுகள் பற்றிய முழு விபரம் கூர் ...

வெள்ளாடுகளுக்கு இந்த மாதிரியான தீவனங்களை கொடுத்தும் அவற்றிற்கு தேவையான சத்துகளை கிடைக்க செய்யலாம்..

நெல் அறுவடைக்குப்பின், தமிழ் நாட்டின் பல மாவட்டங்களிலும், உளுந்து விதைக்கப்படுகின்றது. பல இடங்களில் , உளு ...தற்போதைய செய்திகள்