தானியங்கள்

மக்காச்சோளம் சாகுபடி

மக்கா சோளம் கால்நடை தீவனமாகவும், சமையல் எண்ணெய் எடுப்பதற்காகவும் பயன்படுவதோடு தொழிற்சாலைகளில் மக்காச்ச ...தற்போதைய செய்திகள்