width:1200px height:630px கீரைகள்

பாலக்கீரை சாகுபடி
பாலக்கீரை ஒரு கீரை வகையைச் சேர்ந்த மூலிகைச்செடியாகும்.இக்கீரையின் தாயகம் ஐரோப்பாவாகும்.பின் வட ஆப்ரிக்கா, ஆசியா, இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்குப் பரவியது.ஸ்பெயின் நாட்டில் பாலக்கீரையை அதிகம் சாகுபடி செய்கிறார்கள்.

பருவம் :

இக்கீரையை பயிர் செய்ய சித்திரை, ஆடி, மார்கழி, மாசிப்பட்டம் ஏற்ற பருவம் ஆகும்.

மண் :

பாலக்கீரை வளர வளமான மண் தேவை. வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் தன்மை கொண்டது.

விதையளவு :

ஒரு எக்டருக்கு 2.5 கிலோ விதைகள் வீதம் தேவைப்படும்.

நிலம் தயாரித்தல் :
Site For Sale Contact : 9894832938